close
تبلیغات در اینترنت
كار نيكو كردن از پر كردن است
آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

كار نيكو كردن از پر كردن است

ريشه ضرب المثل هاي ايراني

ريشه ضرب المثل هاي موجود در كتاب بنويسم پايه ششم

 ضرب المثل ايراني .كار نيكو كردن از پر كردن است

کار نیکو کردن از پر کردن است تحقق آمال و آرزوها فرع بر تلاش و فعالیت است و نکبت و بیچارگی مولود غفلت و بی خبری و تن آسایی است .اصولا مستعد و بی استعداد معنی ندارد زیرا در سرچشمه سرشار مواهب الهی جای بخل وحسد و تبعیض نیست . همه کس مستعد است منتها باید این استعدادها را به کار انداخت تا شاهد مقصود به دست آید . در هر صورت غرض از تمهید مقدمه بالا این است که پیشرفت و موفقیت متفرع از تمرین و مداومت است و کارهایی آنچنان شگرف از آن برمی خیزد که داستان شیرین و جذاب زیر از آن جمله می باشد . در قسمت بهرام نامه یا هفت پیکر خمسه نظامی آنجا که از داستان بهرام و کنیزک خود بحث می کند : روزی بهرام گورساسانی با کنیزک چینی زیبای خود 

مابقي در ادامه مطلب

به شکار رفت و گورخرهای زیادی صید کرد . با آنکه تمام ملازمان به مهارت و استادی بهرام در شکار گورخر آفرینها گفتند مع هذا از کنیزک صدایی برنیامد ودر مدح و ثنای شهریار ساسانی سخنی نگفت . بهرام مدتی تامل کرد تا گورخری از دورپیدا شد و آن گاه به کنیزک گفت :" میل دارم این گور را به هر شکلی که دلخواه توباشد شکار کنم ." کنیزک از روی ناز و تکبر : گفت باید که رخ برافروزی سر این گور در سمش دوزی بهرام گورمهره ای در کمان گروهه نهاد و به دقت رها کرد تا درگوش گورخرجای گرفت ، حیوان بیچاره سم پای راستش را برای خاراندن به گوش خود نزدیک کرد تا مهره رااز گوش خارج کند . کنیزک گفت که آدمی در هر کاری اگرمداومت و ممارس کند مسلما ورزیده و کارآزموده خواهد شد چه کار نیکو کردن از پرکردن است . شاه چون این سخن شنید خشمگین شد و کینه اورا به دل گرفت پس به سرهنگی که در التزام رکاب بود فرمان داد آن کنیزک جسور وفضول را گردن بزند . کنیزک زیبا چون خود را در چنگ اجل و چنگال سرهنگ گرفتار دید به حال تضرع درآمد و از او خواست که در قتلش عجله نکند ، بعید نیست که شاهنشاه روزی از کرده پشیمان شود وترا که بی تامل اجرای فرمان کردی مورد خشم و عتاب قرار دهد ، اگر جانب احتیاط را مرعی داری و مرانکشی ، قول می دهم کاری بکنم و تدبیری بیندیشم که بهرام گورنه تنها خشمگین نشود بلکه ترا بیشتر از پیشترمورد تفقد ونوازش قراردهد . سرهنگ درمقابل پیشنهاد کنیزک تسلیم شد و او را در قصری مشیدی که در خارج از شهر داشت سکونت داد تا پنهانی در زمره خدمتکاران کار کند وهویتش را مکتوم دارد . این قصر سربه فلک کشیده شصت پله داشت و کنیزک از همان روزهای نخست گوساله ای را که تازه از مادر زاییده شده بود بر دوش گرفت و روزی چند بار به بالای قصر می برد و پایین می آورد ، گوساله بر اثر گذشت ایام و لیالی رشد می کرد و بزرگ می شد ولی چون به دوش کشیدن و بالا بردن آن همه روزه چندین بار تمرین و تکرار می گردید لذا رشد تدریجی گوساله تاثیری در دشواری حمل و نقل نداشت . کنیزک چون موقع را مقتضی دید به سرهنگ تکلیف کرد که بهرام گور را را به هرطریقی که ممکن باشد روزی به این باغ و قصر شصت پله بیاورد . سرهنگ چنان کرد و روزی که بهرام به شکار گورخر می رفت او را برای چند دقیقه استراحت و تمدد اعصاب به باغ و قصرزیبایش دعوت کرد ومخصوصا داستان کنیزک و بردوش کشیدن گاو عظیم الجثه و بالا بردن از قصر شصت پله را شرح داد تا شاهنشاه ساسانی را تمایل و رغبت تماشای این صحنه دست داد . پس بهرام گور به باغ آمد و کنیزک زیبا در حالی که روی خود را پوشانیده بود در مقابل بهت و اعجاب بهرام و ملازمانش گاورا بر دوش گرفت وبدون ذره ای احساس خستگی و ملالت خاطر آن را از شصت پله به بالای قصر برد و بازگردانید . بهرام به روی خود نیاورد وگفت :" می دانم چگونه به این عمل خطیر و شگرف دست یافتی .این گاو را از زمانی که گوساله نوزاد بود بر دوش گرفته به بالای قصر بردی و چون در این کار از تمرین و مداومت دست نکشیدی لذا رشد گوساله در تصمیم و توانایی توخدشه وخللی وارد نساخت وگرنه خود بهتر می دانی که این از قدرت و زورمندی نیست بلکه مولود تعلیم و تمرین و مداومت می باشد " کنیزک زیبا که به انتظار چنین سوال و استدلالی دقیقه شماری می کرد بدون تامل و در لفافه طنز وتعریض جواب داد :" شهریارا ، اگر زن ضعیف الجثه گاوی را بر دوش بگیرد و به بالای قصر شصت پله ای ببرد اعجاب و شگفتی ندارد ومولود تمرین و ممارست باید تلقی کرد ولی اگر شاهنشاه سم و گوش گورخری را به هم بدوزد نباید نام تعلیم و ممارست بر آن نهاد ؟!" بهرام گوربه فراست دریافت که این همان کنیزک زیبای چینی است . پس در کنارش گرفت و از آنچه گذشت عذر خواست . سرهنگ را نیز که در قتل کنیزک شتاب زدگی نداده بود مورد تفقد و نوازش قرار داد . از آن تاریخ عبارت کار نیکو کردن از پرکردن است که از واقعه شیرین و جذاب بهرام گور و کنیزک چینی ریشه و مایه گرفته است به صورت ضرب المثل درآمده مورد استناد وتمثیل قرار گرفته است .

                                                                                                                         برگرفته از وبلاگ ريشه هاي ضرب المثل ايراني

ارسال نظر برای این مطلب

سلام.آپم

پاسخ : سلام سيد .چشم ميام

سلام آبجی خوبی خسته نباشید. وبسایت خوبی داری . استفاده کردم. با تشکر از شما. موفق و سربلند باشید. بهم سر بزنید. با تشکر

پاسخ : سلام همكار خوبم
لطف كردي اومدي وبسايتم .موفق باشي .چشم بازم ميام وبلاگت

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤
__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤ مهربون همیشگی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ من آپم ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ گذری ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نیم نگاهی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نظری ¤¤¤¤¤¤¤
__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
______________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____________________¤¤¤¤¤¤
______________________¤¤¤¤.

پاسخ : درود دوست گلم حتما ميام

سلام عزیزم شبت بخیر
منم دلم برات تنگ شده خیلی زیاد

در هیاهوی زندگی دریافتم

چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت

در حالیکه گویی ایستاده بودم

چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم را حاصل شد

در حالیکه قصه ای کودکانه بیش نبود

دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود

و اگرنه، نمی شود. به همین سادگی

کاش نه میدویدم و نه غصه می خوردم

به جایش فقط او را نگه میداشتم

او خودش برای همه دردها درمان است

پاسخ : سلام دوست خوبم منم دلم برات يه ذره شده ..خيلي خوش اومدي وبسايتم

سلام دوست عزیز منم با اجازه لینکتون می کنم.
در ضمن مطلب جالبی بود خیلی لذت داره وقتی آدم متوجه ریشه و اصل یه چیزی میشه مخصوصا هم که ضرب المثل باشه
نمایشگاه نقاشی کلاس نارنجی

پاسخ : سلام آذر خانوم .سپاس از لطفتون
چشم حتما ديدن مي كنم از نمايشگاه كلاس نارنجي

تبدیل شدن وبلاگتان به سایت را تبریک می گوییم.
سادگی نوشته های شما ، رد و بدل کردن نظرات با خوانندگان از نقاط قوت سایت شماست.
ولی شکلک ها و شلوغی بیش از حد قالب باعث سردرگمی و اذیت بازدید کننده می شود.
لطفا سعی کنید قالب ساده تر و از حاشیه ها پرهیز کنید .
سایت هایی که توسط یک نفر اداره می شود به روز نگه داشتن آنها سخت است و پیشنهاد می دهم از دانش اموزانتان بای اداره سایت استفاده کنید.

پاسخ : سلام .تشكر بابت نظرتون
در فكر همين هستم كه اين سايت نوپا را به طور جمعي مديريت كنم .
سعي ميكنم از شلوغي وبسايت پرهيز كنم .ولي اين سايت همانطوره كه از اسمش پيداست (يار دبستاني ) مي طلبد كه فضاي شادتري داشته باشد.باز هم متشكرم از راهنمايي جنابعالي.يگ سبد گل تقديمتان ...

پرنده ای که به مهاجرت می اندیشد از ویرانی آشیانه نمی هراسد.

پاسخ : بسيار زيباست و تامل برانگيز

سلام همكار عزيز و ارجمند..... اونجا ديشب بارون اومد يا نه؟ اينجا بدك نبود الان هوا عاليه فكر شبا ساحل عالي باشه...

پاسخ : سلام همكار گرامي ..اينجا باران نباريده .كاش باران زودتر ببارد ...

با سلام...

بله ادبیات و فرهنگ ما آموزه های بسیار زیبادی دارد که قبل از دستورالعمل های مدیریتی ژاپنی ها و آمریکایی ها گفته شده است.
ای کاش آنها را عملی کنیم و تنها به شعار اکتفا ننماییم.
س: چرا قالب وبلاگ را اینگونه عوض کرده اید ؟

پاسخ : سلام و درود بر شما وبلاگ نويس قديمي جناب انديشه ورز برنا

سپاس از كامنتتون .منم نظرم اين است كه بايد به ادبيات ايران از ريشه نگريست.و اما در مورد وبسايت !آن را چگونه عوض كرده ام ؟ تقريبا دوماهي است كه به سايت تبديل شده ولي تبحر زيادي در طراحي سايت ندارم .فعلا دست و پا شكسته ايرادات سايت را اصلاح مي كنم .خوشحال ميشم با انتقادات و پيشنهادات جنابعالي در اصلاح سايت مرا ياري رسانيد .

سلام.جالب بود.عکسای جدیدی زدم.منتظر حضور گرمتون هستم.حتما بیاین.

پاسخ : سلام تشكر كه ما را ياد قيامت انداختي .من كه خيلي مي ترسم ! در شهر دير آرامگاهي است به نام شاه ابوالقاسم .جاي باصفايي است هر وقت مي رم اونجا دلم اروم ميشه . راس ميگي اين دنيا ارزش يه ذره غصه خوردن نداره كاش هميشه همه ادمها با هم مهربان بودند ...


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی