close
تبلیغات در اینترنت
مو ضوع تحقیق :علل گرایش دانش آموزان به کالاهای خارجی
آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

مو ضوع تحقیق :علل گرایش دانش آموزان به کالاهای خارجی

مو ضوع تحقیق :علل گرایش دانش آموزان به کالاهای خارجیسوال

 

 

 

فهرست صفحه چکیده

1 شکل پذیری شخصیت دانش آموزان در خانواده

2 نقش نهاد آموزش و پرورش درشکل پذیری شخصیت دانش آموزان

3 تبلیغات

4 جوانان وعشق به زیبایی

5 قشر مناسب ترویج کالاهای ایرانی

6 حمایت مردمی از تولیدات داخلی

7 رقابت نامتعادل کالاهای داخلی با کالاهای خارجی

8 نتیجه گیری

9 چکیده

بی شک بخش قابل توجهی از تبلور استعدادها وشکفته شدن توانمندی ها ومعنا یافتن قابلیت ها ومسئولیت پذیری ها در خانواده شکل می گیرد.آموزش وپرورش نیزدر ایجادآگاهی ودانشی که زمینه ساز تفکر وشخصیت علمی دانش آموزان است نقش ممتازی دارد.رسالت بزرگ آموزش وپرورش، تقویت اندیشه در وجود دانش آموزان است.بنابراین خانواده و مدرسه در شکل گیری شخصیت و تفکر وتشخیص ارزش ها در جامعه نقش به سزائی ایفا می کند.ولی این مسئله مهم را نباید فراموش کردکه دانش آموزان مهم ترین قشر برای ترویج مصرف کالاهای ایرانی در جامعه هستند. لذا یکی از اساسی ترین و ضروری ترین روش معرفی کالای ایرانی نظارت دقیق و آگاهانه به کم وکیف تولید محصول ،در سطح کشور می باشد وبا افزایش کیفیت کالای ایرانی راه ورود کالاهای خارجی را می توان مسدود کرد. ولی واقعیت این است که تمایل مصرف کننده در کشورما به مصرف کالاهای خارجی، نشأت گرفته از یک مجموع عوامل است که یکی عامل فرهنگ غلط حاکم برجامعه است ودیگری عملکرد نادرست تولید کنندگان ودستگاههای دولتی و ضعف قوانین ومقررات......... 1 شکل پذیری شخصیت دانش آموزان در خانواده انسان اصالتا موجودی است اجتماعی ونخستین بستر فعلیت یافتن این ویژگی برترین مخلوق الهی ، به طور قطع کانون مقدس خانواده است. خانواده، اولین ، مهمترین و پر برکت ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ وتمدن انسانی است.خانواده ، کانونی است که باید برای حفظ حرمت و کرامت انسانی تأمین سلامت جسمانی وروانی و رشد معنوی او استحکام یابد. قوام خانواده به منظور تداوم انسجام جامعه وتأمین محیطی سالم برای زیستن انسان ها ضرورتی انکار ناپذیر است.* بخش قابل توجهی از تبلور استعدادها و شکفته شدن توانمندی ها ومعنا یافتن قابلیت ها و مسئولیت پذیری ها وتحول شخصیت متعادل ومتعالی انسان در نتیجه حیات اجتماعی ،به برداشت های مشاهده ای ،پیوندهای خانوادگی ،اکتساب های آموزشگاهی و تجارب زندگی جمعی مربوط می گردد.*

  امیرملک محمودی،راهنمای خانواده(قم:موسسه انتشارات مشهور،1380)،ص.17 2

نقش نهاد آموزش وپرورش در شکل گیری شخصیت دانش آموزان

آگاهی معلمان نسبت به اوضاع جامعه ، آشنایی آنها با وضعیت جهانی و آگاهی نسبت به شخصیت دانش آموزان ،اساس یک آموزش و پرورش موفق را تشکیل می دهد . علاوه بر انتقال دانش به ذهن دانش آموز ،یاد دادن شیوه درست فکر کردن ،پرورش روحیه پژوهش در کودکان و ایجاد زمینه های نوآوری و خلا قیت پایه های یک نظام موفق آموزش وپرورش را بنیان می نهد. تفکر جوهر وجود آدمی است،آموزش وپرورش در ایجاد آگاهی ودانش که زمینه ساز تفکر و شخصیت علمی دانش آموزان است نقش ممتازی دارد. اشتباه است اگر بیند یشیم که تمام رسالت آموزش وپرورش ،انتقال دانش به ذهن دانش اموزان است.بلکه این آگاهی باید مقدمه ومایه ی یک جریان دیگری که تفکر نام داردشود. رسالت بزرگ آموزش وپرورش تقویت اندیشه در وجود دانش اموزان است. تکامل مستلزم آن است که هر نسلی به کار گیرنده دانش نسل های گذشته باشد ودر عین حال بر حجم آن بیافزاید*.

 

*دکتر مصطفی عمادزاده،اقتصاد آموزش وپرورش (جهاد دانشگاهی واحد اصفهان)ص240

 

 

 

 

3 تبلیغات تبلیغات وسیله ای است که از دیر باز مورد استفاده ملل مختلف دنیا بوده ،دشمن از طریق آن سایر خواسته های استکبار را الغا می کند . تبلیغات وسیله ای است که بوسیله ی آن می توان نقطه ضعیفی را در ابعاد گسترده ای بزرگ کرد و همچنین بر عکس عمل کرد.بوسیله ی تبلیغات می توان ارزش و ابهت یک آدم کوچک وپست وبی هویت را به بالاترین درجه ی ممکن برد و همچنین برعکس از تبلیغات سوء برعلیه یک انسان والا مقام ،میتوان آن را به خاک مذلت نشاند. به طور ساده اگر ما از راه دور تبلیغ یک میوه فروش را بشنویم و ببینیم،بدون اینکه الزامی در خود ایجا کنیم با یک تبلیغات قوی مثل نورانی کردن میوه ها با استفاده از لامپ های رنگارنگ و گوناگون وتزیین محل فروش کم کم میل و علاقه شدیدی نسبت به آن پیدا می کنیم و خود را ناگزیر از خرید آن جنس می بینیم. دشمن هم با استفاده از تبلیغات دروغ و کذب و دور از حقایق سعی می کند کالاهایی از قبیل عکس های مبتذل و فیلم های مستهجن حتی در قالب اجناس مصرفی دیگر ،مثل انواع شیرینی جات و اشیاء لوکس ولی با بر چسب هایی از انواع تبلیغات سوء سعی در ضربه زدن فرهنگ مسلمین خصوصا فرهنگ اصیل جمهوری اسلامی را دارد.* 

*علی یوسفوند ،تهاجم فرهنگی وراهای مقابله با آن،انتشارات دارالنشر،ص85 4

جوانان وعشق به زیبایی

عشق به جمال وزیبایی یکی از تمایلات فطری بشر است . تمام طبقات مردم ،از اقوام و ملت های پیشرفته تا عقب مانده ترین مردم در جامعه ،نسبت به این مسئله اهمیت می دهند. اهمیت به آن اندازه ای استکه در دنیای کنونی ،پول هایی که صرف زیبایی و جمال می شود به کار دیگری اختصاص نمی یابد. جوان،پیر ،زن ومرد ،هر کدام دوست دارند به هر چه می نگرند زیبا باشد ویکی از بزرگ ترین ملاک های دلبستگی و شیفتگی به چیزی را زیبایی و جمال آن به حساب می آورند. این میل و شدت علاقه در جوانان به ویژه در دوران بلوغ بیشتر بروز می کند جوانان دوست دارند آخرین مد لباس روز را بپوشند واز زیباترین امکانات ظاهری استفاده کنند* بنابراین چون کالاهای خارجی از جذابیت و ظاهری گول زننده برخوردارند جوانان مخصوصا دانش آموزان را به سوی خود می کشانند. کیفیت کالاهای خارجی سالها کشور ما با معظلی به نام ترویج مصرف کالاهای خارجی روبرو بوده است روندی که پس از گذشت دهه ها تبدیل به فرهنگی گشته است که همواره کالای خارجی را بر کالای تولید وطن تر جیح داده استو این کالای ایرانی یا تولید داخل بوده است که همچنان از عدم توجه ونگاه به آن رنج برده است. از دهه های گذشته همواره کارشناسان براین نکته تأکید کرده اند که دو عنصر مهم قیمت و کیفیت سبب می شود تا بر کالایی تقاضا وجود داشته باشد در این حال در گذشته وحال در بسیاری از کالاهانمونه خارجی بوده است که کیفیتی بالاتر داشته استو عملا باعث استحکام فرهنگ خرید کالاهای خارجی شده است.*

علی اصغر ظهیری،اخلاق اجتماعی جوانان(موسسه فرهنگی انتشاراتی انصاری)ص46 5

    به عقیده کارشناسان چالش بزرگ پیش روی محصولات صنعتی داخلی در حال حاضر انبوه کالاهای بادوام وبی دوامی است که به شکل قانونی وارد کشور می شود . اما آنچه مسلم است برخورد با این چا لش تنها با برخوردهای قانونی اکتفا نمی کند بلکه باید به شیوه های گوناگون فرهنگی باید از مردم خواست تا کالاهای ایرانی را افتخار ملی بدانند. قشر مناسب ترویج کالاهای ایرانی دانش آموزان مناسب ترین قشر برای ترویج مصرف کالاهای ایرانی در جامعه هستند.بنابراین باید فرهنگ صحیح مصرف کالاهای تولید داخلی و پشت کردن به کالا های مشابه خارجی باید در جامعه نهادینه شود وبرای تحقق این امر مهم توجه به سرمایه های انسانی که تولید گر و خرید دار و مصرف کننده محصولات ایرانی هستند بسیاری ضروری است. قاچاق کالا یک خیانت اقتصادی است و شکل و چالش بزرگی است که پیش روی جامعه ایرانی قرار دارد. بنابراین یکی از اساسی ترین و ضروری ترین روش های معرفی کالای ایرانی نظارت دقیق و آگاهانه به کم وکیف تولید محصول و فراوردههای مختلف کار خانجات و واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی در سطح کشور می باشد.بنابراین با افزایش کیفیت کالای ایرانی را ه ورود کالاهای خارجی مسدود می شود. متأسفانه ارزان تر به فروش رفتن کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی یکی از عواملی است که دانش آموزان را در مسیر خرید کالاهای خارجی قرار داده است. 6 حمایت مردمی از تولیدات داخلی حمایت مردمی از تولیدات داخلی به معنی حمایت از رشد اقتصادی در کشور خواهد بود ،چراکه توسعه تولیدات داخلی در رفع معضل بزرگ بیکاری ، تأثیرمستقیم خواهد داشت علاوه بر آن کشور را از وابستگی و تکیه به کشورهای دیگر و مصرفی بودن خواهد رهانید و بی تردید تا زمانی که خود مردم از تولیدات داخلی حمایت و پشتیبانی نداشته باشند تغییری در وضع موجود رخ نخواهد داد. در کشور ما عوامل متعددی باعث شده است تا بسیاری از صنایع نتوانند به راحتی در مقابل محصولات مشابه خارجی رقابت کنند ارز آن جمله میتوان به: محدودیت منابع مالی واحدهای تولیدی ،عدم بهره گیری از تکنولوژی های جدید تولیدوبسته بندی ،عدم توجهبه روش های نوین بازار یابی و....اشاره کرد. در حال حاضر محصولات خارجی در بسیاری از موارد در ارتباط با جلب مشتری ،گوی سبقت را از محصولات داخلی ربوده و مصرف کننده در انتخاب دو کالا ی مشابه داخلی وخارجی اولویت خودرا به خرید محصول خارجی می دهد. عده ای دلیل تمایل برخی مصرف کنندگا ن به خرید کالای خارجی را فرهنگ غلط حاکم بر جامعه و برخی دیگر کیفیت مناسب تر محصولات خارجی می دانند. ولی واقعیت این است که تمایل مصرف کنندگان در کشور ما به مصرف کالاهای خارجی نشأت گرفته از یک مجموعه عوامل است که یکی از آنها عامل فرهنگ غلط جامعه است. بخش دیگر آن مربوط به عملکرد نادرست دستگاه های دولتی و ضعف قوانین ومقررات و.... می باشد.

7 نتیجه گیری

*عملکرد نامطلوب تولیدکنندگان داخلی *عدم شناخت مشتری *عدم توجه به خواسته مشتری *عدم استفاده از روش های نوین بازار یابی *به روز نبودن تکنولوژی های تولید *عدم استفاده از تکنولوژی های جدید بسته بندی *عدم ارائه محصول جدید *محدود بودن تولید برای مصرف داخلی *عدم بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی *مشخصات محصول *قیمت مناسبتر *عملکردبیشتر وبهتر داشتن استانداردهای جهانی *بهره گیری از مواد اولیه مناسب *تنوع در محصول *عمر مفید کالا *جذابیت منحصر به فرد *جذابیت بسته بندی مجموع همه ی این عوامل سبب برتری کالاهای خارجی بر کالاهای داخلی شده است. اگر تولیدکنندگان این سه اصل را یعنی احترام،اعتماد،پذیرش در مورد خریداران را در نظر بگیرند کالاهای ایرانی به جایگاه اصلی خود خواهد رسید.

8 منابع

1-ظهیری،علی اصغر (1378)اخلاق اجتماعی جوانان،موسسه فرهنگی انتشاراتی انصاری

2-دکتر عمادزاده ،مصطفی(1380)اقتصاد آموزش وپرورش،جهد دانشگاهی واحد اصفهان

3-ملک محمودی،امیر(1380)راهنمای خانواده،قم:موسسه انتشارات مشهور

4-یوسفوند،علی (1370)تهاجم فرهنگی وراه های مقابله با آن ،انتشارات دار النشر اسلام

 

 

 

محقق : خانم عباسي 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی